Vitéz nagybányai Horthy Miklós

Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 1920. március 1-jétől 1944. október 15-éig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Portugáliai emigrációban halt meg 1957-ben.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós (Kenderes, 1868. június 18. – Estoril, Portugália, 1957. február 9.) az Osztrák–Magyar Haditengerészet tengerésztisztje, 1909–1914 között Ferenc József szárnysegédje, ellentengernagyként a flotta utolsó főparancsnoka volt. Az uralkodó a világháború végén altengernaggyá léptette elő.

  1. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.

Horthy Miklós kormányzó közel kilenc évtizedes életútja a magyar legújabb kori történelem szinte valamennyi jelentősebb eseményéhez hozzákapcsolódik. A sorozat a kiegyezés korától a magyar forradalomig terjedő eseménysorozat historikus feldolgozásával, és a hozzá kapcsolódó lexikális ismeretanyaggal széleskörű tájékoztatást nyújt nemcsak a korszakot kutatóknak, de a történelmet szeretőknek egyaránt.

szeptemberében emlékezünk meg a II. világháború kitörésének 70. évfordulójáról. Annak előzményeit és következményeit részletesen tárgyaló fejezettel szeretnénk köszönetet mondani a II. világháború során a lengyeleket támogató magyarságnak.

Számos olyan részletre is fény derül, amelyet a mai politikai viszonyok között értelmeznek vagy félreértelmeznek, illetve elhallgatnak.

Buskó András