Jubileumi Pünkösdi Kórustalálkozó

június 5-7-én harmincadik alkalommal került megrendezésre a Pünkösdi Kórustalálkozó a rákoscsabai Árpád-házi Szent Erzsébet-templomban (1171 Budapest, Árpád-házi Szent Erzsébet park 1). A három napos jubileumi rendezvény során felléptek a kerületi kórusok és Rákosmente testvérvárosának, Lovran városának Lovor Vegyeskórusa. A Krosnoi járásból várt énekkar sajnálatos okok miatt lemondta a fellépést, ugyanakkor került sor a XX. Nemzetközi Egyházi Kórustalálkozóra is a duklai Szent János szanktuáriumban: a XX Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych.
Rákoscsabán az ünnepi eseménysorozat zárórendezvényét a Bartók Béla AMI Piccolino Fúvószenekar térzenéje nyitotta meg, majd Rákosmente Önkormányzata nevében Horváth Tamás alpolgármester köszöntötte a közreműködőket és a hallgatóságot.

1989 májusában rendezték meg első alkalommal a Pünkösdi Kórustalálkozót kerületi és vendégkórusok részvételével. Azóta minden évben felcsendülnek a rákoscsabai templomban a pünkösdi dallamok, hirdetve a zene magasztosságát. Az egyházi feljegyzések szerint 1949. Pünkösdjén is rendeztek itt a templomban hangversenyt, így ebben az évben nemcsak a 30., hanem egyben a 70. évforduló előtt is tisztelgünk. Pünkösd szorongó és aggódó világunkban a bátorság, az énekszólás bátorságának ünnepe, az erős, a tanúságtévő lélek erejének ünnepe. Végezetül az alpolgármester köszönetet mondott a fellépő kórusoknak, Szőke Lajos atyának és Tóthné Mózer Annamáriának, aki minden évben újult erővel szervezi meg a kórustalálkozót.


Zárásként négy kerületi kórus –  Missio Cantorum Vegyeskar, a Rákoskeresztúri Szt. Kereszt Plébánia Katolikus Kórusa, a Rotunda Énekegyüttes és a Vigyázó Sándor Művelődési Ház Liszt Ferenc Vegyeskara – előadásában csendült fel Antonio VIVALDI Glória című kisoratóriuma. Szólót énekelt Darázs Renáta és Takács Zsuzsanna énekművészek, orgonán kísért Monostori Ferenc orgonaművész, vezényelt Balogh Lázár.

Gloria in excelsis Deo ― Dicsősség a magasságban Istennek

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. ― És a földön békesség a jóakaratú embereknek.
 3. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, ―  Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged,
 4. Gratias agimus tibi ―  Hálát adunk neked
 5.Propter magnam gloriam tuam. ― A te nagy dicsőségedért
  6. Domine Deus, Rex coelestis Deus Pater omnipotens. ―  Úr Isten, Királya a mennyeknek, mindenható Atya Isten.
  7. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. ―  Az Úrnak egyszülött Fia, Jézus Krisztus.
  8. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis! ― Úr Isten, Istennek Báránya, Atyának Fia, ki elveszi a világ bűneit, könyörülj rajtunk!
  9. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram! ― Ki elveszi a világ bűneit, hallgasd meg a mi könyörgéseinket!
  10. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis! ― Ki ülsz az Atyának jobbján, könyörülj rajtunk!
 11. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Jesu Christe. ― Mert te vagy az egyetlen szent, az egyetlen Úr, az egyetlen fölség, Jézus Krisztus.
  12. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris, Amen. ― A Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében, úgy legyen.

A keresztyén istentiszteleti szertartás, a mise az európai zene hajnala óta az egy-házi muzsika egyik legjelentősebb és leggazdagabb irodalommal bíró műfaja. A hagyományos típusú darabok mellett, melyek a mise állandó tételeit (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei) zenei sorozatba foglalva dolgozzák föl. Időnként találkozunk egy-egy tétel önálló megzenésítésével. Ilyen kompozíció Vivaldi „Gloria” című, énekes szólistákra, vegyeskarra és zenekarra írt kis-oratóriuma. A szerző hasonló szellemben készült „Credo”-jának pártétele.
Vivaldi tizenegy különálló tételre osztja el a szöveg mondatait, gondolatait. E módszer alkalmazása ellenére a mű „nem hullik darabokra”: a gondolati összefüggéseket, a dicsőítő szöveg szerkezetének belső ritmusát az egyes tételek zenei összefüggései húzzák alá, s ezzel megteremtik a kompozíció zenei egységét.

Az idei kórustalálkozó is magas színvonalú volt. A Pünkösdi Kórustalálkozó Rákosmente legtöbb fellépőt felvonultató egyházzenei eseménye. A kórustalálkozó művészeti vezetője 2006 óta minden évben Tóthné Mózer Annamária karnagy. A kórustalálkozó 2008 óta a Rotunda Kórus Alapítvány szervezésében kerül lebonyolításra. A Pünkösdi Kórustalálkozó magas színvonalú bemutatkozási lehetőség és szakmai fórum a művészeti csoportoknak és vezetőiknek. A kórustalálkozókon 2006-2018 között 254 műsort hallhatott a közönség, a fellépők száma meghaladta a hétezret! A rendezvény állandó támogatója Rákosmente Önkormányzata.
POLAKIA MAGAZIN