Lengyelország függetlenségének ünnepére

Annak, hogy egy évezredes barátság köti össze népeinket, véleményem szerint van egy eddig még nem igazán vizsgált oka. Történelmünk során, ha nem is egy időben, de kísértetiesen hasonló események zajlottak le, aminek az lehet az egyik oka, hogy mentalitásunk és vérmérsékletünk is rendkívül hasonlónak mondható.

Míg nálunk egy vesztes csata után másfél évtizedes belharc következett, melynek eredményeképp a ténylegesen behívott török seregek több mint 150 esztendőnyit állomásoztak nálunk ideiglenesen, ezze három részre szakítva országunkat, addig lengyel testvéreink valami hasonlón mentek keresztül a XVIII. század folyamán, s ennek következményeként osztoztak hazájukon idegen hatalmak. Egy barátom mondta egyszer, hogy akkor veszett el egy ország, ha lemondtak róla. Ahogy mi magyarok visszanyertük országunkat (igaz kétharmadában külföldi segítséggel), úgy lengyel testvéreinknek is sikerült 123 év után helyreállítani államiságukat. Igaz, nem egészen ott, nem egészen akkora területen, de szabad, független Lengyelország született újjá. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty és Ignacy Daszyński neve fémjelezte a történéseket. Pilsudski marsall szerepe Horthy Miklóséhoz, vagy a finn Mannerheiméhez hasonlatos. Mindhárman következetesen kommunista ellenesek és hazájuk függetlenségéért az utolsó leheletig harcolni kész katonák és államférfiak voltak. Ha kellett, a szabadságot akár annak kordában tartása árán is védelmezték. Így biztosítottak negyed század nyugalmat a történelem viharában megtépázott hazájuknak.

Ha másért nem is, de ezért nekünk is van okunk együtt ünnepelni barátainkkal osztozva örömükben, segíteni készen a bajban.

Dessewffy Zsolt