A Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelete veszélyhelyzet kihirdetéséről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,
a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. A veszélyhelyzet kihirdetése
 2. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
  következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
  Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.
 3. § (1) A Kormány a veszélyhelyzet elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.
  (2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti feladatának ellátásában Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős
  Operatív Törzs segíti.
 4. § (1) A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
  (2) A Kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
  (3) A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában.
 5. Záró rendelkezések
 6. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök