VARSÓI CSATA 1920-2020

A Varsói csata 100. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2020. augusztus 15-én. A körülmények miatt családiasra tervezett és sikeredett ünnepségen Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM HIM parancsnoka nyitotta meg a kiállítást. A kormány részéről Németh Szilárd államtitkár, Lengyelország nevében Jerzy Snopek nagykövet úr köszöntötte a megjelenteket. A katonai hagyományőrzőket a Wysocki Légió Hagyományőrző Egyesület és a Centenáriumi Hagyományőrző Dandár képviselte. A kiállítás létrejöttét támogatta a Budapesti Lengyel Intézet és a megnyitón is részt vevő Joanna Urbanska igazgatónő.

A Varsói csata kiemelkedő példája a két nép évezredes testvéri barátságának. 1920-ban a Magyar Királyi Honvédség, illetve annak elődje a frissen alakult lengyel haderő rendelkezésére bocsájtotta lőszerkészletének jelentős részét, így döntően befolyásolta annak annak az élet-halál harcnak a kimenetelét, melyet a szabadságát éppen csak visszanyert lengyelség folytatott a kommunista hordákkal.

Hasonló jelentőségű segítségnyújtás azelőtt a lengyel seregek Bécs melletti csatadöntő megjelenésével, majd az nem sokkal később vívott győztes Párkányi csatával történt 1683-ban.

Dessewffy

Fotó: Máté Endre