Limanova emékezete

A politika által hosszú ideig voltak feledésre ítélve azok az események, amikor a magyar fegyverek győzedelmeskedtek az oroszokon. Ezek egyike, az 1914. november 28-tól december 18-ig tartó Limanovai Csata, melynek során a központi hatalmak csapatai sikeresen állították meg a Krakkó felé nyomuló orosz gőzhengert. A győzelem nyomán elhárult az orosz csapatok Magyarországra történő betörésének közvetlen veszélye, s a lengyelek nem csupán megmenekültek, a cári uralom terjeszkedésétől, hanem felvillant a majdani szabadság reménye is.

A győzelem kivívásában elévülhetetlen érdemeket szerzett három magyar huszárezred, mely súlyos veszteségeket szenvedve kézitusában állította meg a rájuk zúduló kozákok tömegét. A 9. Nádasdy, 10. Vilmos és 13. Jász-kun ezredeket nem sokkal korábban helyezték az arcvonalra. A „Nagy háború” során őket is utolérte a gyalogosítás átka lövészárokba kényszerítve a legénységet. A sors úgy hozta, hogy a támadás idejére még nem cserélték le a lovas felszerelést gyalogságira, .így számukra látszólagos hátrányból indult a közdelem. A hagyományos magyar virtus leleményességgel párosulva megsokszorozta a huszárok erejét, akik minden, a kezük ügyébe akadó eszközt fegyvernek használva estek neki az ellenségnek. Így eshetett meg, hogy jó pár orosz a hagyományos fegyvereken kívül gyalogsági ásóval, fejszével, vagy egy méretes husánggal nézhetett farkasszemet, s lelte tőle halálát.

A magyar huszárok hősiességükkel, kitartásukkal legendává váltak. A csatát követően a keleti front német parancsnoka, Paul von Hindenburg azt kérte Franz Conrad von Hötzendorftól, hogy küldjön még pár magyar hadtestet a frontra. Conrad erre megvédve a többieket röviden azt felelte, hogyː „Mind egyforma.” A viszontválasz sokat elárult, hiszen Hindenburg csípősen ezt mondtaː „Sajnálhatja, ha nem vette észre, hogy a magyarok a legjobbak.”

Sopron városában napjainkra hagyománnyá vált a csatáról történő megemlékezés, mely az idén december 14-re esett a „Centenáriumi Hagyományőrző Honvéd dandár részvételével. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Szűcs Lóránd dandártábornok HM Katonai Irányítási és Válságkezelési Főosztály főosztályvezetője. A 9. Nádasdy huszárezred 1884-től a városban állomásozott, s így Sopron „háziezredének” számított. Emlékét, hagyományait a „Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület” ápolja, mely megjelenésével, rendezvényeivel, méltósággal járul hozzá a történelmi ismeretterjesztés és a honvédelmi nevelés ügyéhez, a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve, mely az utóbbi években a kiemelkedő szakmai munkát végző hagyományőrző egyesületeknek egyre jelentősebb erkölcsi és lehetőségeihez mérten egyéb támogatását is nyújt.

Dessewffy